Hur påverkar barnfilmer barns utveckling?

Hur påverkar barnfilmer barns utveckling?

Av Babysits
14 min lästid

Hur stor påverkan har barnfilmer egentligen på barns utveckling? Och hur kan film generellt ha inflytande över barns perspektiv, positivt och negativt. I den här artikeln reder vi ut detta med fakta från experter i ämnet.

Barn och skärmtid är ett återkommande ämne i media och bland forskare inom barn- och ungdomsfältet. Fokuset ligger ofta på sociala medier och de negativa konsekvenserna kring användande av dessa olika appar på mobiler och surfplattor. En annan typ av skärmtittande som det inte talas lika brett om är film och serier. Barn idag börjar titta på film redan som riktigt små och med appar som Netflix, HBO och SF Anytime har de ofta tillgång till ett helt annat utbud än vad tidigare generationer haft.

Vi behöver reflektera över påverkan film har på barn. Hur kan filmer och serier påverka barns perspektiv och deras utveckling?

Vi ville gå till botten med detta för att kunna informera vårt community om vilka filmer deras barn tittar på och vad dessa filmer har för påverkan. Vi tog oss an den senaste forskningen på området och tog kontakt med experter på området.

Gå vidare för att lära dig mer:

Är alla barnfilmer lämpliga för barn
Experten förklarar hur barn påverkas av film
Forskning om hur filmer kan påverka barn
Slutsatser och insikter om barnfilmer


Är alla (barn)filmer lämpliga för barn?

Vad spelar det för roll, så länge mina barn ser på tecknat är det lungt, väl?” kanske du tänker. Disney-filmer, särskilt de barntillåtna animerade, har väl bara fina budskap som är positiva för mitt barns utveckling och kan ge dem viktiga lärdomar.

Nja, det stämmer tyvärr inte alltid. Se till exempel på 101 Dalmatiner (den tecknade versionen från 1961).

101 dalmatiner

via Tumblr

Fantastisk film med 98% betygRotten Tomatoes. Handlingen är enkel: 15 dalmatinervalpar ska räddas och i slutet är alla valpar (plus 86 stycken extra) räddade och lever lyckliga i alla sina dagar (sorry för spoiler!)

Det finns dock mindre synliga teman här, eller kanske indirekta teman, som skulle kunna göra den här Disney-klassikern lite mindre lämplig. Kanske det mest uppenbara: i ett barns ögon kan kanske en galen, sociopatisk kvinna som försöker döda hundratals små valpar för att sy sig själv en (milt sagt tacky) prickig pälskappa, kännas aningen obehaglig…

Förutom detta så visar filmen även flera karaktärer som röker och dricker alkohol. Till exempel ses Cruella (även om hon kanske inte ses som en förebild för barnen) röka cigaretter och hennes medhjälpare dricker vin direkt ur flaskan. Kanske inte direkt beteenden som vi vill visa upp för våra barn. Även **huvudkaraktären Roger ses röka pipa vid flera tillfällen under filmens gång.

101 dalmatiner roger röker

via Giphy

Även om detta kanske inte var lika problematisk på 60-talet då filmen släpptes, så kan det potentiellt ha en negativ påverkan på barn som ser filmen idag.

Å andra sidan så har 101 dalmatiner även teman som kan ge en positiv påverkan på barn och hur de ser världen omkring dem. Till exempel så tar den upp vikten av teamwork då hundarna hjälps åt tillsammans för att rädda valparna.

I videon nedan ser du fler exempel på barnfilmer som visar både positiva och negativa beteenden

Men vad betyder detta då egentligen? Och vilka är det potentiellt positiva och/eller negativa effekterna av den här filmen? Kommer mina barn att se på hundarna och människorna som samarbetar och lyckas, och tänka: samarbete och teamwork är nyckeln till framgång? ELLER kommer de att titta på alla de karaktärer som röker och tänka “Hmm kanske är rökning (och att dricka vin ur flaskan) en normal sak som vuxna gör?”


Experten förklarar: så påverkas barn av film

För att verkligen få en experts syn på vad som försiggår i ett barns hjärna när de ser en film och förstå varför det är viktigt och hur det kan påverka barnens utveckling, ville vi få tag på de främsta rösterna inom fältet för barns utveckling och barnpsykologi.

Vi kom i kontakt med Jennifer Harriger, docent i psykologi som har forskat och skrivit om
teman relaterade till karaktärers utseende i animerade barnfilmer. Hon gav hos en hel del värdefull fakta om hur barn reagerar på film!

Hur kan film påverka barn negativt/positivt?

Jennifer: Filmer fungerar ofta som ett slags ramverk för barn för att bättre förstå världen omkring dem. Budskapet är ofta subtilt men även genomgripande. Barn lär sig att det goda alltid segrar över det onda, vad det innebär att vara kvinna eller man, att vackra människor generellt är goda och snälla samt att våld till stor del kan vara nödvändigt för att uppnå ett mål.

Hur skulle du säga att typen av inverkan av filmer på barn skiljer sig åt efter deras ålder?

Jennifer: Vid 3 års ålder är barn mottagliga för information från vuxenmedia. En studie visade att en stor andel förskolebarn hade fått se på barnförbjudna filmer vid något tillfälle. Barn lär sig från den media som de konsumerar och deras övertygelser och värderingar är till olika grader formade därefter. Yngre barn har dock svårare att skilja fantasi från verklighet och kan till exempel ha svårt att förstå när det är reklampaus eller när programmet visas.

Hur skiljer sig ett barns perspektiv från en vuxens när det kommer till hur de internaliserar en film?

Jennifer: Barn har svårare att skilja verklighet från fantasi och dessutom saknar de kunskapen att kritiskt kunna utvärdera det budskap som presenteras för dem genom olika typer av medier. Men om jag ska vara helt ärlig så kan även vuxna ha svårt med kritiskt tänkande och kan också lätt internalisera åsikter och värderingar från media, filmer inkluderat.

Tror du att barn påverkas mycket av det som de ser på TV?

Jennifer: Ja, det gör jag. Barn identifierar sig med karaktärer som de ser på TV och vill efterlikna dem; särskilt karaktärer som de ser som attraktiva, självsäkra och lyckade. Jag tror att föräldrar och andra vuxna kan skapa konversationer med barnen för att se till att de verkligen lär sig att kritiskt utvärdera informationen och budskapen de får från filmer (till exempel: hur tror du har det barnet kände när de andra var dumma mot honom? Hur skulle du ha kunnat stå upp för honom? Vad tyckte du om hur prinsessan såg ut? Är det så de flesta personer ser ut? Bestäms vårt värde efter hur vi ser ut? Ska man verkligen använda vapen eller skada andra människor för att man är arg?).

Föreställ dig att du tittar på en välkänd barnfilm: Vilka saker skulle potentiellt kunna ha en inverkan på barns utveckling och hur kan det påverka deras perspektiv i framtiden psykologiskt sätt?

Jennifer: Jag tror inte att en specifik film kommer att ha en betydande inverkan på ett barns utveckling. Istället tror jag att det är en kumulativ effekt av flera budskap från flera olika ställen (inklusive filmer) som påverkar ett barn och hans/hennes perspektiv. Jag tror på att filmer har potential att forma barns tankar kring utseende, könsroller, våld och framgång.


Forskning om hur filmer kan påverka barn

För att ge en större inblick i hur filmer påverkar barn så har vi kompletterat Jennifers intervju med en insamling av relevant forskning på ämnet som vi sedan har förenklat i en sammanställning. Som noterat tidigare så kan filmer ha en stor påverkan på barn. Nedan kan du se några av de positiva och negativa inverkningarna som framkommit genom forskning.

Filmers positiva och Negativa inverkningar på barn

För mer information om de studier vi undersökt, klicka på rubrikerna nedan.

Negativa effekter

Detaljer **Filmers negativa inverkningar på barn** Filmer för småbarn: Borde barn under 2 år se på TV? Enligt American Academy of Pediatrics borde TV-tittande avrådas när det gäller barn yngre än 48 månader. Detta är baserat på dessa faktorer: * En brist på vetenskapliga bevis för att medieanvändning har utbildning- eller utvecklingsfördelar för barn under 2 år. * Medieanvändning har potentiella negativa hälso- och utvecklingseffekter på barn som är 2 år och yngre. * Föräldrars medieanvändning (eller bakgrundsanvändning) har potentiella negativa effekter på barn i den här åldern. (källa [American Academy of Pediatrics](https://pediatrics.aappublications.org/content/128/5/1040?ijkey=bf00cbfe06bd8c9eab781de67cb1d78f440abfc4&keytype2=tf_ipsecsha){rel=nofollow target=_blank}) **Vad är de negativa effekterna av media och TV på små barn?** Den negativa inverkan av media och tv-tittande kan skilja sig beroende på barnets ålder. Detta eftersom att barn i olika åldrar befinner sig på olika kognitiva utvecklingsnivåer. Barn som är äldre än 2 år och barn som är under 2 år **har olika kognitiva förmågor** och tar därför in information på olika sätt. (källa [American Academy of Pediatrics](https://pediatrics.aappublications.org/content/128/5/1040?ijkey=bf00cbfe06bd8c9eab781de67cb1d78f440abfc4&keytype2=tf_ipsecsha){rel=nofollow target=_blank}) För mycket små barn, till exempel toddlare som har haft mindre tid att utvecklas och lära sig, kan det vara svårare att förstå innehållet i filmer eller tv. Till exempel har små barn svårt att skilja mellan händelser på en video och samma information som kommer från en riktig levande person. (källor: [American Academy of Pediatrics](https://pediatrics.aappublications.org/content/128/5/1040?ijkey=bf00cbfe06bd8c9eab781de67cb1d78f440abfc4&keytype2=tf_ipsecsha){rel=nofollow target=_blank}), [Television and Very Young Children](https://www.researchgate.net/profile/Tiffany_Pempek/publication/247752052_Television_and_Very_Young_Children/links/53dfe5000cf2aede4b4a07af.pdf){rel=nofollow target=_blank}) På grund av detta kan det vara **svårare** att använda film som ett pedagogiskt eller lärande verktyg till så små barn. Det finns faktiskt studier som funnit att **film- och tvtittande kan ha en negativ effekt på språkutvecklingen** för barn yngre än 2 år. En sådan [studie](https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/570499){rel=nofollow target=_blank}, fann att **ökad TV-användning** ledde till en **negativ inverkan på spädbarns ordförrådstillväxt**. Enligt AAP är tillväxten för spädbarns ordförråd direkt relaterad till hur mycket tid föräldrar spenderar med dem och av den anledningen kan tv-användningen i ett hushåll störa barnets språkutveckling helt enkelt eftersom att föräldrarna sannolikt ägnar mindre tid på att faktiskt prata med barnen. (källa [American Academy of Pediatrics](https://pediatrics.aappublications.org/content/128/5/1040?ijkey=bf00cbfe06bd8c9eab781de67cb1d78f440abfc4&keytype2=tf_ipsecsha){rel=nofollow target=_blank}) **Negativa inverkningarna på äldre barn** Forskare från Yale University School of Medicine, National Institutes of Health och California Pacific Medical Center granskade 173 kvantitativa studier som undersökte förhållandet mellan mediaexponering och sju hälsoutfall, varav majoriteten avsåg filmer, TV och musik. **Hela 80% av dessa noterade en negativ inverkan på barns hälsa på grund av dessa medier.** (källa [Media + Child and Adolescent Health: A Systematic Review](http://ipsdweb.ipsd.org/uploads/IPPC/CSM%20Media%20Health%20Report.pdf){rel=nofollow target=_blank}) De fann även starka bevis som kopplade media och negativa hälsoresultat förknippade med fetma och tobaksbruk (mer än **80% av nästan 100 studier visade ett statistiskt signifikant samband mellan mediaexponering och tobaksbruk eller fetma.**) Enligt andra studier som AAP citerar har medieanvändning förknippats med fetma, sömnproblem, aggressivt beteende och uppmärksamhetsproblem hos förskole- och skolåldersbarn. (källa [American Academy of Pediatrics](https://pediatrics.aappublications.org/content/128/5/1040?ijkey=bf00cbfe06bd8c9eab781de67cb1d78f440abfc4&keytype2=tf_ipsecsha){rel=nofollow target=_blank})

Positiva effekter

Detaljer **Filmers positiva inverkningar på barn** Eftersom vi fram till nu främst har fokuserat på de negativa effekterna av film och tv på barn så ska vi nu presentera några positiva effekter. Trots negativa inflytanden från film kan ungdomar även plocka upp positiva effekter, särskilt med ordentlig vägledning och strategier. ([Positive Psychology at the Movies for Children, Adolescents and Families Linda Rufer, M.D., F.A.A.P.](https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1070&context=mapp_capstone){rel=nofollow target=_blank}) Det finns många sätt som filmer kan ha en positiv inverkan på barn: de kan vara pedagogiska, hjälpa till att utveckla positiva karaktärsdrag och främja positiva sociala interaktioner. Under barns skoltid används ofta filmer som ett komplement till kursmaterial. Och visst är filmer användbara som pedagogiska verktyg som hjälper till att väcka elevens intresse för ett ämne och i vissa fall tillhandahålla fakta och information. Det är till exempel vanligt att visa film under historielektioner (här gäller det såklart att filmerna presenterar korrekt och aktuell fakta).(källa: [Positive Psychology at the Movies for Children, Adolescents and Families Linda Rufer, M.D., F.A.A.P.](https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1070&context=mapp_capstone){rel=nofollow target=_blank}) Att titta på filmer kan också ha en positiv inverkan på språkinlärningen. Fokus för språkinlärning ligger i kommunikationsprocessen. Därför kan det vara hjälpsamt för språkutvecklingen att få höra och tolka olika typer av kommunikationsprocesser. Studier har funnit att språk lärs bäst genom att få förståeliga input, vilket skapar fler inlärningsmöjligheter. Eftersom filmer tillhandahåller en mängd meningsfulla inputs, kan de i detta avseende bli nödvändiga verktyg för språkinlärning. (källa: [Bridging the Gap Between Theory and Practice, The use of Films in Language Learning](https://ijsses.tiu.edu.iq/wp-content/uploads/2017/12/Bridging-the-Gap-between-Theory-and-Practice-The-Use-of-Films-in-Language-Learning-.pdf){rel=nofollow target=_blank}.) Förutom de mer akademiska inriktade utbildningseffekterna finns det också många positiva psykologiska effekter som filmer kan ha på barn. Berättelsens kraft stimulerar känslor som i sin tur påverkar inlärning och beteende. Att fördjupa sig i en karaktär i en film ökar empati och gör det möjligt för tittaren att leva sig in i karaktärens upplevelser utan att behöva uppleva verkliga konsekvenser. (källa: [Positive Psychology at the Movies for Children, Adolescents and Families Linda Rufer, M.D., F.A.A.P.](https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1070&context=mapp_capstone){rel=nofollow target=_blank}) Att se altruistiskt eller prosocialt beteende i en film hjälper till att motivera människor att göra detta själva och är förknippat med en ökning av sådant beteende. En studie av Mares och Woodward fann att prosociala effekter av audiovisuella medier kan vara ännu mer påverkande än de negativa effekterna av exponering för våldsamt innehåll, eftersom befintliga sociala normer gynnar prosocialt beteende.

Slutsats och insikt

Beroende på barnets ålder kan film ha många både positiva och negativa effekter, vilket i princip gör det till ett moment 22. Hursomhelst sammanfattade Jennifer det snyggt med svaret på sin sista fråga och sa:

“Jag tror inte att en specifik film kommer att ha en betydande inverkan på ett barns utveckling. Istället tror jag att det är en kumulativ effekt av flera budskap från flera olika ställen (inklusive filmer) som påverkar ett barn och hans/hennes perspektiv. Jag tror på att filmer har potential att forma barns tankar kring utseende, könsroller, våld och framgång.”

Hon gav också värdefulla råd då hon sa att eftersom barn påverkas starkt av de bilder de ser på skärmen så kan,

“föräldrar och andra vuxna kan skapa konversationer med barnen för att se till att de verkligen lär sig att kritiskt utvärdera informationen och budskapen de får från filmer”.

American Academy of Pediatrics ger också fördelaktiga, forskningsbaserade rekommendationer, som vi har sammanfattat i bilden nedan.

Rekommendationer för föräldrar angående barns medieanvädning

Sammanfattningsvis så finns det inget rätt eller fel svar. Men om du är orolig för ditt barns källkritik när det kommer till film så verkar det vara en gemensam rekommendation från forskare och experter att helt enkelt diskutera filmerna ni ser. För att hjälpa dig med detta har vi använt deras råd för att formulera en filmdiskussionsguide!

Filmdiskussionsguide för barn

Gå med i Babysits community!

Registrera dig gratis