Hur blir man dagmamma (eller dagpappa)?

Hur blir man dagmamma (eller dagpappa)?

Av Babysits, 3 min lästid

Dela:

När man ska välja barnomsorg så finns dagmamma som ett alternativ eller ett komplement till förskola och fritidshem. Den formella benämningen för dagmamma eller dagpappa är dagbarnvårdare, och verksamheten brukar kallas pedagogisk omsorg eller familjedaghem. I den här artikeln kommer vi att använda benämningen dagmamma när vi refererar till en fristående dagbarnvårdare. Vi ska här gå igenom vad som krävs för att bli dagmamma och hur man går tillväga om man vill starta en privat pedagogisk omsorg.

Jobba som dagmamma

En dagmamma är vanligtvis en person som tar emot en mindre barngrupp i sitt hem. Att jobba som dagmamma innebär att du, ensam eller tillsammans med andra, tar emot barn blandade åldrar, mellan 1-12 år, för daglig verksamhet. Det finns både kommunalt anställda dagmammor, och sådana som verksammar i privat regi (fristående). Det handlar alltså om ett alternativ till förskola och/eller fritidshem. Verksamheten kan ta plats antingen i ditt hem eller i en annan lokal. En pedagogisk omsorg är inte bunden till förskolans läroplan, men den ska fungera som en vägledning.

Krav för att bli dagmamma

Så, vad krävs för att bli dagmamma? Till skillnad från en förskolepedagog så behöver inte en dagmamma ha en högskoleutbildning. I skolverkets plan står det att personal på en pedagogisk omsorg ska ha utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med barn som gör att de kan tillgodose barnens behov av omsorg och en pedagogisk verksamhet. Till exempel kan en sådan utbildning innebära att man gått ett gymnasieprogram med inriktning på barn och omsorg, eller att man efterutbildat sig till förskollärare eller barnskötare. När det gäller erfarenhet bör man ha arbetat med barn i de åldrar som man planerar att nu ta hand om.

Du behöver även kunna uppvisa att verksamheten uppfyller kraven som ställs enligt Skollagen, samt gällande läroplaner. Verksamheten ska dessutom följa reglerna i miljöbalken och livsmedelslagen.

Att bli dagmamma - steg för steg

För att kunna få bidrag från kommunen så behöver du bli godkänd som dagmamma. Kommunen vill se att din verksamhet kommer att hålla samma kvalitet och säkerhet som en offentlig pedagogisk omsorg. Därför bör du börja med att kontakta din kommun för att få information om vilka papper du behöver för att få starta en pedagogisk omsorg.

Nästa steg är ofta att ansöka om att få registrera en enskild firma. När du har ett eget företag registrerat behöver du skriva och skicka in en verksamhetsberättelse till din kommun, där du berättar om dig själv och hur du tänker bedriva verksamheten. Innan du blir godkänd brukar det ingå ett hembesök från kommunen så de kan se att du och din lokal är lämplig som pedagogisk omsorg. Precis som när du arbetar på en förskola, behöver du även lämna in ett utdrag från belastningsregistret. Ett sådant utdrag kan du beställa på polisens hemsida.