Pappor och stereotyper

Pappor och stereotyper

Av Babysits, 4 min lästid

Dela:

Känner du att de stereotypa bilderna av pappan som fanns tidigare har ändrats de senaste åren? Generellt har samhällets syn på skillnader mellan mammor och pappor blivit bättre. Båda föräldrarna ses nu som jämställda när det kommer till att uppfostra sina barn. Men trots det så finns det fortfarande pappor som känner att samhället ser dem som mindre viktiga än mammorna.

Babysits bryr sig om pappor runt om i världen! Vi frågade om deras åsikter kring hur de ser på sig själva som föräldrar jämfört med hur samhället ser på dem. Därifrån sammanställde vi undersökningen som gjordes på pappor i 30 olika länder.

Vårt huvudfokus var pappor som har barn i tonåren eller yngre, för att på så sätt få reda på åsikterna tillhörande den nya generationen pappor, eftersom att samhället har ändrats mycket senaste åren när det kommer på den traditionella synen på pappor.

Målet var att ta reda på:

  1. Hur samhället ser på pappor
  2. Hur pappor ser på sig själva som pappor

Pappastereotyper

Hur samhället ser på pappor

Det är intressant att analysera samhällets syn på pappor runt om i världen. Från undersökningen kunde vi urskilja tre huvudproblem:

  • Pappor döms negativt. Detta beror på sociala normer, så som föräldraledighet och påverkan från media som målar upp bilden av en icke närvarande pappa och en mamma som stannar hemma längre.
  • Samhället har låga förväntningar på pappor; mamman ses som den som uppfostrar barnen medan pappan hamnar på andra plats eftersom att han jobbar mer och inte har lika mycket tid att spendera med barnen.
  • Samhället beskriver pappor som försörjaren och beskyddaren, en beskrivning som inte ger oss hela bilden av vad det innebär att vara pappa. Dömer papporna sig själva på samma sätt?

Hur pappor ser på sig själva

Pappornas åsikter skiljer sig faktiskt från samhällets:

  • Pappor tycker att det är viktigt att båda föräldrarna är involverade i uppfostran av barnen. Att få lära sig från flera olika vuxna kan dessutom vara mycket värdefullt för ett barn. “It takes a village” som man brukar säga…
  • Skillnaden beror inte på om man är mamma eller pappa/kvinna eller man, det beror på personlighet. Det är självklart att pappans band till barnet kommer att vara annorlunda. Precis som med mamman så är barnets relationen med sin pappa unik och båda är lika viktiga.
  • Samhällets syn på pappan som familjens försörjare som bara jobbar och inte umgås med familjen i samma utsträckning som mamman anses av dagens pappor vara utdaterad. Nuförtiden jobbar båda föräldrarna och föräldraledigheten delas ofta upp mer jämnt mellan föräldrarna.
  • Samhället kan ibland måla upp pappan som strikt och auktoritär; men papporna ser sig själva som ansvarstagande, tillgängliga, pålitliga och uppmärksamma föräldrar. Föräldrar som är där för sina barnen, hjälper dem med problem i skolan och hittar på saker som barnen tycker är roligt.

Ingen är perfekt, det viktigaste är att man gör det bästa man kan. Det finns inga självklara rätt eller fel när det kommer till hur man uppfostrar barn. Var inte för hård mot dig själv om du behöver jobba mycket och inte har så mycket tid som du skulle önska till att spendera med dina barn. Vi tror inte att samhällets syn på mammor och pappor som olika existerar längre, alla är unika och du är den bästa föräldern till dina barn.