När ett barn blir mobbat

När ett barn blir mobbat

Av Babysits, 7 min lästid

Dela:

Mobbning är och kommer alltid att vara ett svårt och känsligt ämne. Nuförtiden, när även de yngsta barnen rör sig på nätet och har kontakt med vänner och bekanta online, blir det alltmer svårt att upptäcka och kontrollera om ett barn blir mobbat. Att vara blåögd inför att ett barn man känner utsätts för mobbning, eller att helt enkelt inte ingripa trots att man vet om vad som händer, kan ha långsiktigta negativa konsekvenser för barnet. Därför har vi sammanställt några varningsskyltar och tips som kan hjälpa att identifiera och hantera mobbning för att hjälpa de drabbade barnen.

Det finns olika typer av mobbning: dels kan den vara verbal och dels icke-verbal. Den icke-verbala mobbningen innefattar våld, så som kanske sparkar eller slag, och är därför kanske enklare att upptäcka från utsidan. Barnet kan ha blåmärken eller sår som de inte kan ge en logisk förklaring till. Verbal mobbning kan också leda till enorma skador, även om det kanske inte syns på utsidan. Trots det kan de psykiska våldet få värre konsekvenser på lång sikt. Den verbala mobbningen kan ofta ske på sociala medier och andra plattformar online, som till exempel Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp eller helt enkelt bara på sms. Det farliga med mobbning som sker på nätet är att mobbaren kan våga säga saker som den aldrig hade vågat säga i riktiga livet, särskilt eftersom det är väldigt enkelt att hålla sig anonym.

Vem är det som blir mobbad och varför?

Vem som helst kan bli mobbad, och det är dessutom väldigt enkelt att gömma för andra att man blir utsatt. Därför kan det ibland ta väldigt lång tid innan någon upptäcker att ett barn blir mobbat eller inte har några vänner. Men även om vem som helst kan bli utsatt för mobbning, så är det oftast enklare att ge sig på någon som kanske är lite mer känslig, blyg eller har en låg självkänsla. Eller kanske någon som anses vara lite annorlunda eller ett intresse eller hobby som många av deras “vänner” inte kan förstå eller acceptera. Vissa barn kan bli mobbade på grund av deras utseende eller på grund av deras familj eller ursprung. Men vad än mobbningen går ut på eller vad den riktas mot, så är det aldrig den utsattes fel och det är det som är viktigt att få barnet att förstå. Det går aldrig att rättfärdiga mobbning och ansvaret för mobbningen ligger alltid hos mobbaren, inte hos den mobbade.

Hur kan mobbning upptäckas?

Trots att mobbning kan vara svår att upptäcka så finns det en del tecken som du bör vara uppmärksam på. Alla barn reagerar såklart olika, men vissa beteenden borde få dina varningsklockor att gå igång:

Obefogad aggressivitet: barn som behandlas orättvist blir ofta arga på andra, även om det inte har med mobbningen att göra. Istället för att berätta om sina känslor riktas de, i form av aggressioner, mot familj och riktiga vänner. Det kan även hända att de utsätter någon annan för samma typ av mobbning som de själva får utstå.

Isolering: barn som blir mobbade kan bli osäkra eller rädda för att gå ut och göra aktiviteter bland andra människor. Ofta handlar det om en rädsla att bli utsatt igen om man befinner sig på andra platser än hemmet. Dessa barn kan därför upplevas som inbundna och associala. Det kan även handa att de inte längre vill gå till till exempel skolan eller förskolan, om det är där som mobbningen sker.

Plötsliga beteendeförändringar: plötsligt kanske du märker att barnet beter sig annorlunda jämfört mot förut. Det kan handla om att skolresultaten plötsligt blir sämre, att barnet är mer irriterad eller får kraftiga humörsvängningar. Nedstämdhet eller plötslig gråt kan också vara tecken på mobbning.

Vad kan du göra om du misstänker att ett barn blir mobbat?

Som förälder eller närstående till ett barn som blir mobbad är den första reaktionen troligen vrede och sorg. Ingen vill att någon man känner och älskar ska fara illa och behöva lida av en sådan ångest. Men innan du blir för impulsiv i ditt agerande och kanske gör eller säger något ogenomtänkt så är det viktigt att fundera på följande punkter:

  • Prata med barnet. Att prata med en vuxen kan vara oerhört viktigt under dessa omständigheter. Barnet behöver känna att någon vuxen lyssnar så att hen kan känna sig trygg. Döm aldrig barnet och var tydlig med att hen inte har gjort något fel. Lyssna istället och försök att verkligen förstå problemet och eventuella rädslor som kan finnas kopplade till det som händer.
  • Uppmuntra aldrig till våld. “Försvara dig själv” eller liknande råd kommer inte att hjälpa barnet, snarare tvärtom. Att lösa våld med våld är inte lösningen på dessa problem.
  • Om det rör sig av en mildare form av mobbningen så kan det faktiskt vara en bra idé att ignorera mobbningen. Det kanske låter som att man ger upp, men sanningen är att likgiltighet är ett vapen som inte bör underskattas. Barn som mobbar andra får ofta för lite uppmärksamhet på andra områden och känner sig därför angelägna om att provocera andra barn för att kompensera för detta. Om mobbaren då inte får den bekräftelsen som de söker, kommer de tillslut att ge upp. Risken finns dock att hen helt enkelt söker sig till ett annat offer och fortsätter där på samma sätt. Denna strategi bör därför ske under uppsikt.
  • Upptäcker du att mobbningen är mer extrem så kan det vara nödvändigt att involvera en tredje part. Beroende på var mobbningen sker kan detta handla om en lärare, en tränare eller någon annan ansvarig person som kan hjälpa till. Fråga dessa personer om de har märkt något och berätta för dem om dina egna misstankar och observationer. Försök dock att undvika att skapa en onödig konflikt eller att lägga fram ogrundade påståenden, tänk istället att du ska starta en dialog med dessa vuxna människor för att tillsammans försöka hitta en lösning.

Tyvärr finns det ingen enkel gyllene lösning att plocka fram om ett barn blir mobbad. Det viktigaste är därför att du är medveten om att mobbning finns och att det kan ske i olika former och skapa olika reaktioner hos olika barn. Försök alltid att prata med barnen och framför allt, lyssna på dem. Då kommer barnet att känna sig omhändertaget och tryggt, vilket förhoppningsvis leder till att det kommer att dela sina rädslor och bekymmer med dig.