Hjälp - Utdrag ur belastningsregistret

Utdrag ur belastningsregistret

Vi vill att du ska vara säker på att människor på Babysits är pålitliga.

Ett sätt vi gör det är att låta medlemmar i Sverige tillhandahålla ett "Utdrag ur belastningsregistret".

Om det står "checkad" för en barnvakt betyder det att den här personen har lagt till dokumentet och att äktheten är kontrollerad av Babysits.

Är det säkert att ladda upp ett dokument?

Så fort Babysits har granskat dokumentet så kommer det att raderas från våra servrar. Oavsett orsak kommer ditt dokument aldrig att delas med någon annan som använder Babysits eller någon tredje part.

Hur kontrolleras dokumenten?

Medlemmar tar bilder av fysiska dokument med sin stationära eller mobilkamera och skickar dem till Babysits. En anställd på Babysits försöker identifiera om dokumentet är äkta. Tillagda dokument måste vara mindre än 2 år gamla och inte förfallit.

Att slutföra den här process ger inte ett godkännande av någon barnvakt, garanterar inte dokumentets äkthet med 100% säkerhet och är inte en garanti på att det är säkert att interagera med denne. Gör alltid din egen bedömning och följ våra säkerhetstips.


Mer bakgrundsinformation